Giỏ hàng
Danh sách sản phẩm

    Chưa có sản phẩm nào

Danh mục

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. phương thức chi trả

Trên trang mạng viettime.shop mua đồ,khách hàng đặt hàng có thể dùng một hoặc nhiều cách chi trả để trả tiền:trang mạng viettime bạn sẽ trả tiền trước qua những phương thức tính tiền tên mạng,gồm có:

A, trả tiền qua mã ưu đãi

B, trả tiền qua tài khoản

C, alipay

D,paypal

E,viviet

2. chi tiết phương thức chi trả

-2.1 trả tiền qua mã ưu đãi:sẽ do hệ thống quản lí của viettime thực hiện,mỗi lần chi trả chỉ được sử dụng một lần

2.2 trả tiền qua tại khoản:mỗi lần làm thẻ hội viên trang mạng sẽ tự động thành lập một tài khoản cho khách,hội viên có thể nạp tiền vào tài khoản,tiền trong tài khoản có thể dùng để đặt mua hàng trong trang web

2.3 alipay:alipay là hình thức chi trả lập của trang mạng,hội viên có thể thông qua đăng ký để làm tài khoản của alipay,dùng alipay để đặt mua hàng

2.4 paypal: cũng là hình thức chi trả giống alipay ,hội viên cũng có thể đăng ký lập tài khoản paypal để mua sắm chi trả

2.5 viviet: cũng như alipay và paypal hội viên có thể đăng ký  lập tài khoản viviet để mua sắm chi trả