Giỏ hàng
Danh sách sản phẩm

    Chưa có sản phẩm nào

Danh mục

Về quà tặng miễn phí

yiyishop.png

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ lâu dài cho YiYi.Chúng tôi phát hành một số sản phẩm hoàn toàn miễn phí mỗi ngày.Luật như sau:

         Cùng một IP, cùng một tài khoản, cùng một số điện thoại, cùng một người nhận hàng, chỉ có thể nhận được một sản phẩm hoàn toàn miễn phí.

        Nếu bạn mua một vài sản phẩm miễn phí cùng một lúc, bạn chỉ có thể chọn một trong số chúng hoàn toàn miễn phí hoặc chọn một sản phẩm miễn phí và các sản phẩm khác yêu cầu phí vận chuyển.


YiYi có quyền cuối cùng để giải thích sự kiện này!


01.03.2019